Livsmedelföretagen

Livsmedelsföretagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för alla som tillverkar mat och dryck i Sverige. Vi är en del av Svenskt Näringsliv och utgår från Näringslivets Hus på Östermalm i Stockholm men verkar över hela landet. På vårt kansli arbetar omkring 25 personer – alla med spetskompetens inom områden så som kommunikation, lagstiftning, handelspolitik och kompetensförsörjning – varav förhandlingsavdelningen består av omkring åtta personer. Vår främsta ledstjärna i arbetet är medlemsnytta, något som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har cirka 800 medlemsföretag som representerar alla typer av livsmedelsföretag – små och stora, med såväl svenska som utländska ägare. I medlemsföretagen arbetar över 50 000 personer. Livsmedelsföretagen tillvaratar och främjar företagens gemensamma intressen gällande arbetsgivarfrågor och branschspecifika frågor. Som arbetsgivarorganisation tecknar Livsmedelsföretagen branschens kollektivavtal med fackliga motparter.