Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och har rättslig till­syn av myndigheternas verksamhet. JK lämnar partsbesked i ärenden om skadestånd mot staten och företräder staten i sådana och vissa andra mål. JK vakar över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK utövar också viss tillsyn över advokatväsendet och domstolarnas och myndigheternas tillämpning av rättshjälpen. Myndigheten har för närvarande närmare 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm. Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats, www.jk.se.

Justitiekanslern söker en byråchef

Justitiekanslern biträds idag av fem byråchefer. Fyra av byråcheferna leder varsin sakenhet. En av byråcheferna är kanslichef. Vi söker nu en byråchef som ska leda en sakenhet.

Arbetsuppgifter

En byråchef har delegation att fatta beslut på justitiekanslerns vägnar. Till arbetsupp­gifterna hör därutöver att vara huvudman för rättegångar där staten är part, att delta vid utformningen av JK:s remissvar till regeringen, att delta i beredningen av ärenden som beslutas av justitiekanslern samt att kvalitets­säkra JK:s beslut bl.a. genom att ge juridisk vägledning till andra med­arbetare. I arbetet ingår också att leda inspektioner som genomförs inom ramen för JK:s tillsynsverksamhet.

Byråchefen leder arbetet på sin sakenhet och har personalansvar för med­arbetarna där. Byråcheferna ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Dina kvalifikationer

  • Du arbetar eller har arbetat som domare, advokat eller åklagare alternativt med annat kvalificerat juridiskt arbete som gett motsvarande yrkeserfarenhet och kompetens.
  • Arbetet kräver breda och gedigna juridiska kunskaper, stor juridisk skick­lighet och ett robust omdöme samt mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
  • Erfarenhet av och intresse för offentlig förvaltning samt erfarenhet av lag­stiftningsarbete eller domstolsprocess kan vara meriterande. Erfarenhet av arbetsledning kan utgöra en merit.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper
Det krävs engagemang och målmedvetenhet men också flexibilitet, social kompetens, mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet för att fungera väl i rollen som byråchef hos JK. Du ska kunna skapa och inge förtroende för din person och för JK som myn­dig­het. För att fungera väl som enhetschef är det viktigt att du har goda ledaregenskaper. Du måste vara en god pedagog och ha förmåga att entu­sias­mera och motivera dina medarbetare. Du ska ha förmåga att se helheten i verksamheten.

Övrigt

En anställning som byråchef hos JK beslutas av regeringen efter anmälan av JK. Tillträde sker efter överenskommelse. Lönen bestäms individuellt med beaktande av kvalifikationer, kompetens och erfarenhet. JK erbjuder en attraktiv arbetsplats med varierande och utmanande arbets­uppgifter. Vi strävar efter en positiv arbetsgemenskap som ger alla anställda möjligheter till professionell och personlig utveckling.

Tester kommer att användas i rekryteringsförfarandet. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning. På vår webbplats www.jk.se finns information om hur vi behandlar person­uppgifter.

Kontaktpersoner

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av justitiekanslern Mari Heidenborg samt byråchefen Daniel Kjellgren.
Facklig företrädare för Akavia är föredraganden Lotta Wendelsson. Telefon växel 010 475 93 00.

Sista ansökningsdag

Sista dag för ansökan är söndagen den 4 oktober 2020. Sänd den med e-post till ansokan@jk.se. Ange ärendenummer 5363-20-1.3.1.  Bifoga merit­förteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.

LIKNANDE JOBB

HR chef


Mer info
& Ansökan
Örebro län, Örebro

Är du vår nästa...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Bibliotekschef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Direktör – Avdelningen...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Polismyndigheten söker...


Mer info
& Ansökan
Örebro län, Örebro

Kommunchef i...


Mer info
& Ansökan
Norrbottens län, Arvidsjaur